اجرای فاز 2عملیات نهضت آسفالت » پورتال اطلاع رسانی شهرداری عشق آباد

شهرداری شهر عشق آباد

آخرین اخبار

مطالب تصادفی

شهرداری شهر عشق آباد


به وب سایت شهرداری شهر عشق آباد خوش آمدید


ارتباط با شهردار


اجرای فاز 2عملیات نهضت آسفالت

مجموعه : خبرها

 

برابر برنامه ریزی های صورت گرفته توسط شهرداری عشق آباد و موافقت شورای اسلامی شهر مبتنی بر اینکه بعد از اتمام پروژه گاز رسانی شبکه داخلی شهر عشق آباد براساس اولویت بندی تعریف شده عملیات اجرایی پروژه نهضت آسفالت معابر این شهر آغاز گردید در سال گذشته فاز اول پروژه شهر با متراژ 155.000متر مربع انجام و فاز دوم پروژه شامل معابر ذیل با متراژ تقریبی 20.000هزار متر مربع از ابتدای خرداد ماه سال جاری انجام گردیده است.

-1کوچه حسینیه حاجی آباد(به مساحت 900متر مربع)2-شاهد(به مساحت 1920متر مربع)3-کوچه مدرسه شهید اسماعیلی(به مساحت 1710متر مربع)4-کوچه نیلوفر(به مساحت 1360متر مربع) 5-میدان امام خمینی(ره)(به مساحت 308متر مربع)6-خیایان اصلی زیرک آباد(به مساحت 1200متر مربع)7-معابر پشت حسینیه زیرک آباد(به مساحت 1008متر مربع)8-امام خمینی 23(به مساحت 720متر مربع)9-22بهمن 13(به مساحت 1610متر مربع)10-کوچه شهید ایزدپناه(به مساحت576متر مربع)11-22بهمن18(به مساحت 528متر مربع)]12-22بهمن 18فرعی چهارم غربی(به مساحت 750متر مربع)13-امام خمینی 22(به مساحت 1680متر مربع)14-شهید بهشتی 3(به مساحت 825متر مربع)15-کوچه برادران احمدی(به مساحت 576متر مربع)16-کوچه رمضان علیپور(به مساحت 900متر مربع)17-کوچه محمد حسین احمدی(به مساحت1540متر مربع)18-کوچه صفوی(به مساحت 284متر مربع)19-کوچه عباس زاده(به مساحت 497متر مربع)20-کوچه استا رمضان(میان اباد)(به مساحت 580متر مربع(

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

این مطالب را از دست ندهید !
پیامک صوتی