لیست مشخصات اعضای شورای اسلامی شهر عشق آباد – (دور پنجم) سال 1396

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  تاریخ تولد

  مدرک تحصیلی

  شغل

  تاریخ حضور در محل شورا

  رئیس

  ابراهیم   علی پور

  حسین

  9

  1335/06/15

  فوق دیپلم

  بازنشسته آموزش و پرورش

  0913-250-2163

  شنبه ها

  نائب رئیس

  طاهره   ایلخانی

  محمدعلی

  429

  1355/11/07

  فوق لیسانس

  کارمند فرهنگ و ارشاد

  0913-250-1887

  یکشنبه ها

  خزانه دار

  محمدحسن غلامی

  رمضان

  1

  1341/07/02

  لیسانس

  بازنشسته آموزش و پرورش

  0913-356-7486

  چهار شنبه و پنجشنبه ها

  منشی

  مهدی    مرادی

  علیجان

  6188

  1355/06/20

  لیسانس

  کارمند ثبت احوال

  0913-708-0131

  دوشنبه ها

  منشی

  ابوطالب  برهانی

  محمود

  97

  20/06/1359

  لیسانس

  کارمند کمیته امداد امام (ره)

  1737-250-0913

  سه شنبه ها