مهمترین جاذبه های بالفعل و بالقوه گردشگری بخش دستگردان » پورتال اطلاع رسانی شهرداری عشق آباد

مهمترین جاذبه های بالفعل و بالقوه گردشگری بخش دستگردان ۱- روستای ییلاقی ملوند با داشتن : الف : قلعه تربیت نیروهای فدایی اسماعیلیان تحت فرمان حسن صباح) قلعه مذکور که در داخل غار آهکی است […]