اعضای شورای شهر

 لیستمشخصات اعضای شورای اسلامی شهر عشق آباد – (دورپنجم) سال ۱۳۹۶

سمت

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

 

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

شغل

تاریخ حضور در محل شورا

رئیس

ابراهیم   علیپور

حسین

۹

۱۳۳۵/۰۶/۱۵

فوق دیپلم

بازنشسته آموزش و پرورش

۰۹۱۳-۲۵۰-۲۱۶۳

شنبه ها

نائب رئیس

طاهره   ایلخانی

محمدعلی

۴۲۹

۱۳۵۵/۱۱/۰۷

فوق لیسانس

کارمند فرهنگ و ارشاد

۰۹۱۳-۲۵۰-۱۸۸۷

یکشنبه ها

خزانه دار

محمدحسن غلامی

رمضان

۱

۱۳۴۱/۰۷/۰۲

لیسانس

بازنشسته آموزش و پرورش

۰۹۱۳-۳۵۶-۷۴۸۶

چهار شنبه و
پنجشنبه ها

منشی

مهدی    مرادی

علیجان

۶۱۸۸

۱۳۵۵/۰۶/۲۰

لیسانس

کارمند ثبت احوال

۰۹۱۳-۷۰۸-۰۱۳۱

دوشنبه ها

منشی

ابوطالب  برهانی

محمود

۹۷

۲۰/۰۶/۱۳۵۹

لیسانس

کارمند کمیته امداد امام (ره)

۱۷۳۷-۲۵۰-۰۹۱۳

سه شنبه ها