عملکرد یکساله امور مالی-ذیحسابی » پورتال اطلاع رسانی شهرداری عشق آباد

عملکرد امور مالی

جدول مقایسه ای بودجه شهرداری از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰ :

سال

بودجه (ریال)

عملکرد (ریال)

۱۳۸۴

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳

۴۲۹/۳۳۳/۳۸۲/۳

۱۳۸۵

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳

۹۱۱/۱۸۸/۷۱۲/۴

۱۳۸۶

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳

۱۸۴/۰۷۶/۱۳۴/۵

۱۳۸۷

۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۳

۷۴۸/۰۲۷/۱۳۷/۴

۱۳۸۸

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴

۸۴۵/۱۴۶/۲۵۲/۷

۱۳۸۹

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴

۲۱۴/۴۳۱/۹۵۷/۷

۱۳۹۰

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۵

۶۵۰/۲۲۱/۳۰۰/۱۰

آمار و اطلاعات این بخش تا تاریخ ۲۷/۵/۹۱ میباشد.

بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۱= ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال

سهم بودجه ۵ماهه نسبت به کل بودجه:۳۳۳/۳۳۳/۳۳۳/۳ ریال

جمع در آمد ۵ماهه اول ۱۳۹۱= ۵۱۸/۳۶۴/۹۸۸/۳ ریال

درصدوصولی نسبت به کل بودجه : ۵/۴۹%

سهم جاری : ۲۵%

سهم عمرانی : ۷۵%

شرح در آمدهای ۱۳۹۱ :

درآمد های ناشی از عوارض عمومی ۵۱۴/۵۶۹/۱۰۹

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۳۱۰/۳۴۷/۰۳۹/۱

بهاءخدمات و درامدهای موسسات انتفائی ۸۰۰/۶۵۷/۱۰

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۰۵۷/۲۵۲/۴۹۳

کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی ۳۳۷/۰۸۹/۶۸۳

سایر منابع تامین اعتبار ۵۰۰/۴۴۸/۶۵۲/۱

اهم قراردادهای انجام شده در واحد ذیحسابی جمعا بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۰/۴ ریال

پیگیری تامین اعتبار و انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت پروژه های دیوار ساحلی و پل حاجی آباد

پیگیری اعتبار اصلاح معابر و اجرای آن در خیابان ۲۲بهمن

پیگیری اعتبار قسمتی از ورودی شهر و اجرای آن

پیگیری اعتبار مربوط به دفع آبهای سطحی شهر و بستن قرارداد با پیمانکار

پیگیری اعتبار و انعقاد قرارداد با پیمانکار و اجرای قسمتی از پروژه جداسازی آب شرب از فضای سب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code