پیام تبریک مهندس ملکی ((شهردار عشق آباد)) به مناسبت انتصاب مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی

مهندس ملکی ((شهردار عشق آباد)) طی پیامی انتصاب آقای مهندس اشرفیان به سمت مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی را به ایشان تبریک عرض نمود . بنا به گزارش واحد روابط عمومی […]