استقرار هیأت بازرسی جهت بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ شهرداری عشق آباد

بررسی عملکرد سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ شهرداری عشق آباد توسط اداره کل بازرسی استان خراسان جنوبی بنا به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری عشق آباد : هیأت بازرسی متشکل از کارشناسان محترم اداره کل بازرسی […]

جلسه شهردار با مسئول اداره پست شهرستان طبس جهت تعیین تکلیف پلاک کوبی منازل شهروندان

دیدار مهندس ملکی (شهردار عشق آباد) با ریاست اداره پست شهرستان طبس جهت تعیین تکلیف پلاک کوبی منازل شهروندان شهر عشق آباد بنا به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری عشق آباد : مهندس ملکی (شهردار […]

بازدید سرزده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از شهرداری عشق آباد

بازدید معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از شهرداری و بررسی مشکلات و درخواستها بنا به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری عشق آباد : مهندس فلاحی (معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان […]

آگهی مزایده فروش یکدستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر کشوئی

آگهی مزایده شهرداری موضوع: فروش یکدستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر کشوئی (سنوپارس)  ضمن تبریک دهه کرامت ، بدینوسیله باطلاع میرساند شهرداری عشق آباد در نظر دارد برابر موافقتنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ شورای اسلامی شهر […]