برگزاری جلسه مشورتی با مالکین روستاهای : چاه طرخ علیا ، چاه طرخ سفلی ، دلاکوک در خصوص اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت راه دسترسی روستاها

در راستای اجرای پروژه های زیرسازی و آسفالت راه دسترسی به روستاهای : چاه طرخ علیا و سفلی و دلاکوک توسط شهرداری عشق آباد جلسه مشورتی با مالکین روستاهای چاه طرخ علیا و سفلی برگزار […]