آگهی مزایده فروش ضایعات و آهن آلات مستعمل شهرداری عشق آباد

آگهی فروش ضایعات و آهن آلات مستعمل شهرداری عشق آباد از طرق مزایده شهرداری عشق آباد در نظر دارد برابر موافقتنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ شورای اسلامی شهر عشق آباد نسبت به فروش ضایعات و  […]

برگزاری دور مجدد نشست های هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با ساکنین محله زیرک آباد

ادامه نشستهای هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عشق آباد با شهروندان این دفعه با ساکنین محله زیرک آباد با توجه به برنامه ریزی انجام شده و قول داده شده به شهروندان محترم و […]

برگزاری دور مجدد نشست های هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با ساکنین محلات تابعه شهر عشق آباد

برگزاری دور مجدد نشست های هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با ساکنین محلات تابعه شهر عشق آباد   در راستای طرح تکریم شهروندان دور مجدد نشستهای هم اندیشی شهردار و اعضای شورای […]

پیام تسلیت شهردار و کارکنان شهرداری به مناسبت سالروز عروج ناگهانی و ناباورانه خادمان شهر عشق آباد بر اثر صانحه دلخراش تصادف سال ۱۳۸۴

پیام تسلیت شهردار و کارکنان شهرداری در سالروز عروج ناگهانی و ناباورانه خدمتگزاران شهر عشق آباد در صانحه دلخراش تصادف سال ۱۳۸۴   مهندس ملکی (شهردار عشق آباد) و کارکنان شهرداری طی پیامی سالروز عروج […]

بازدید امام جمعه محترم و معزز شهر عشق آباد از شهرداری و دیدار با کارکنان و مسئولین واحدهای شهرداری

حضرت حجه الاسلام تکمیلی (امام جمعه محترم شهر عشق آباد) از شهرداری عشق آباد بازدید و از نزدیک با مسئولین واحدهای شهرداری دیدار و با تک تک مسئولین واحدهای شهرداری آشنا شدند و ایشان از […]