دیدار کارکنان دادگاه عمومی بخش دستگردان با شهردار به مناسبت روز شهرداری

با عنایت به نامگذاری ۱۴ تیرماه به نام روز شهرداری جمعی از کارکنان دادگاه عمومی بخش دستگردان با جناب آقای مهندس ملکی (شهردار عشق آباد) دیدار و به همین مناسبت از اقدامات و فعالیتهای خادمان […]

اولین جلسه کاری اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر عشق آباد و انتخاب شهردار

برابر هماهنگیهای قبلی اولین جلسه کاری اعضای دور پنجم شورای اسلامی شهر عشق آباد در محل اتاق کار شهردار عشق آباد برگزار و با رأی قاطع تمامی اعضاء با ابقاء آقای محمود ملکی به عنوان […]