شروع عملیات اجرائی بهسازی و همسطح سازی قبور آرامستان مرکزی شهر عشق آباد » پورتال اطلاع رسانی شهرداری عشق آباد

شهر عشق آباد که با الحاق سه روستای میان آباد ،زیرک آباد و حاجی آباد شکل گرفته ، دارای چهار آرامستان میباشد که تا چندی قبل همه این چند آرامستان بصورت هیأت اُمنایی اداره می […]