بازدید شهردار و بخشدار محترم دستگردان و ریاست آموزش و پرورش

در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴شهردار محترم به اتفاق بخشدار محترم دستگردان و ریاست اموزش و پرورش از پروژه نهضت اسفالت معابر سطح شهر(بلوار امام خمینی,خیابان جهاد,قسمتی از خیابان ۲۲بهمن حدفاصل میدان امام خمینی تا میدان۱۵خرداد وهمچنین خیابان […]

تسطیح و زیر سازی قسمتی از خیابان ۲۲بهمن

قسمتی از خیابان ۲۲بهمن حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان ۱۵خرداد و همچنین خیابان منتهی به میدان ۱۵خرداد(روی قنات عشق آباد)با توجه به حجم زیاد تردد وترافیک آن وهمچنین وضعیت نامطلوب آسفالت موجود,اقدام به […]