اطلاعیه در خصوص اجرای عملیات نهضت آسفالت پس ار اتمام پروژه نصب علمک گاز

اطلاعیه شهرداری عشق آباد در این خصوص بدین شرح میباشد : (( قابل توجه شهروندان محترم شهر عشق آباد )) بدینوسیله باطلاع شهروندان محترم میرساند که این شهرداری برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر عشق […]