بلوار امام خمینی (ره) شهر عشق آباد رنگ و روی تازه ای به خود گرفته است

بنا به گزارش واحد عمران شهرداری پروژه بهسازی و تعویض جداول بلوار امام خمینی (ره) به طول ۱۳۰۰ توسط شهرداری اجرا گردید . این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبارات عمرانی […]

عوارض صدور پروانه ساختمانی شهر عشق آباد ۵۰% تخفیف یافت » پورتال اطلاع رسانی شهرداری عشق آباد

 خبرها عوارض صدور پروانه ساختمانی شهر عشق آباد ۵۰% تخفیف یافت آذ۰۲۱۳۹۳  بنا به پیشنهاد این شهرداری و موافقتنامه شماره ۲۸ مورخ ۹۳/۷/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر عشق اباد از تاریخ ۹۳/۸/۲۰ تا ۹۳/۱۱/۲۰ […]