پیام تبریک شهردار عشق آباد به مناسبت روز مبارک معلم

معلمین بزرگوار ، فرهنگیان فرهیخته ، در سالی که به فرموده مقام عظمای رهبری سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی مزین شده است دوازده اردیبهشت ماه روز مبارک معلم مقارن با شهادت احرار واسوه ابرار […]

قانون اصلاح لایحه قانونی‌حفظ‌ وگسترش فضای سبزدرشهرها

«قانون اصلاح لایحه قانونی‌حفظ‌ وگسترش فضای سبزدرشهرها مصوب۱۳۵۹شورای انقلاب» مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱ – به منظورحفظ وگسترش فضای سبز وجلوگیری ازقطع بی رویه درختان،قطع هرنوع درخت ویانابودکردن آن به هرطریق درمعابر، میادین، […]